top of page
About
Co-working in a Bright Office
IMG_3002_edited_edited.jpg

Arabuluculuk; kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne sahip, tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesi esasına dayanan, Türk Usul Hukuku'nun parçası bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk nedir?

Hakkımızda

TK Arabuluculuk Merkezi,

gerçek kişiler ile ulusal ve uluslararası şirketler, kuruluşlar gibi kurumsal tüzel kişilere, ihtiyari ve dava şartı 

arabuluculuk hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk kapsamındaki uyuşmazlıklarının çözümü faaliyetini; ticaret, tüketici ve iş hukuku kapsamında, inşaat, gayrimenkul, kira, sağlık, sigorta, spor, banka, finans, aile, miras ve fikri mülkiyet hukuku gibi çeşitli özel uzmanlık alanlarında yürütmektedir.

 

Tarafları en iyi şekilde bilgilendirip, sistematik iletişim tekniklerini kullanan tarafsız, bağımsız ve alanında uzman arabulucularımız; etik normlar ve kanuni yükümlülükler gereği gizlilik ilkesi çerçevesinde, daha ekonomik, daha hızlı, tarafların menfaatlerine uygun ve optimum kazanç sağlayan çözümlere ulaşılması adına çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İstanbul Taksim'de bulunan merkezimiz, arabuluculuk görüşmelerini sürdürmek için gerekli fiziki koşullara ve son derece merkezi bir konuma sahip olmasının yanı sıra, tarafların talebi ile çağın bir gereği olarak ilgili iletişim araçları üzerinden de çalışmalarını özenle yerine getirmektedir. 

Hakkımızda

Ticaret Hukuku

- Bütün ticari işletmeler ve şirketler arasındaki ticari uyuşmazlıklar;

- Ticari Satım Sözleşmeleri,

- Alacak ve tazminat talepleri, 

Daha ayrıntılı bilgi ve başvuru için burayı tıklayınız

İş Hukuku

- İşçi işveren alacakları,

- İş kazasından kaynaklanan tazminat talepleri

- İşe iade talepleri 

Tüketici Hukuku

- Kredi kartı ve tüketici kredisi

- Ayıplı mal ve hizmetleri

- Abonelik sözleşmeleri 

- Tatil sözleşmeleri,

- Kurs sözleşmeleri,

gibi işlemlerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

Untitled design-5.png
4.png
Untitled design-5.png

İnşaat Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Kira Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Sağlık Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Sigorta Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Spor Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Aile
Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Miras
Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Finans ve Banka Hukuku

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Genel Arabuluculuk

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
TK_edited.jpg
Untitled design-5.png

Uzmanlık Alanlarımız

4.png

Jon Doe

Untitled design-5.png
Cementing Floor

İnşaat Hukuku

- Bütün ticari işletmeler ve şirketler arasındaki ticari uyuşmazlıklar;

- Ticari Satım Sözleşmeleri,

- Alacak ve tazminat talepleri, 

Read More >
Carpentry Work

İş Hukuku

- İşçi işveren alacakları,

- İş kazasından kaynaklanan tazminat talepleri

- İşe iade talepleri 

Credit Card Purchase

Tüketici Hukuku

- Kredi kartı ve tüketici kredisi

- Ayıplı mal ve hizmetleri

- Abonelik sözleşmeleri 

- Tatil sözleşmeleri,

- Kurs sözleşmeleri,

gibi işlemlerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Credit Card Purchase

Tüketici Hukuku

- Kredi kartı ve tüketici kredisi

- Ayıplı mal ve hizmetleri

- Abonelik sözleşmeleri 

- Tatil sözleşmeleri,

- Kurs sözleşmeleri,

gibi işlemlerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Credit Card Purchase

Tüketici Hukuku

- Kredi kartı ve tüketici kredisi

- Ayıplı mal ve hizmetleri

- Abonelik sözleşmeleri 

- Tatil sözleşmeleri,

- Kurs sözleşmeleri,

gibi işlemlerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Arabuluculuk faaliyeti yalnızca, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucular tarafından yürütülebilmektedir.

TK.jpg

Arabuluculuk faaliyeti, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm uyuşmazlıklara dava açılmadan önce veya sonra uygulanabilir.

Mahkeme kararı gibi sonuç doğurabilmesine rağmen mahkeme yargısına göre oldukça

ekonomik, hızlı ve gizli olan süreç, tamamen

tarafların kontrolündedir.

Arabuluculuk; kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesi esasına dayanır.

 

Destekli bir müzakere süreci olan ve usul hukuku anlamında arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

TK_edited.jpg
Arabuluculuk
TK
TK.jpg

Arabuluculuk faaliyeti, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm uyuşmazlıklara dava açılmadan önce veya sonra uygulanabilir.

Mahkeme kararı gibi sonuç doğurabilmesine rağmen mahkeme yargısına göre oldukça

ekonomik, hızlı ve gizli olan süreç, tamamen

tarafların kontrolündedir.

Arabuluculuk; kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesi esasına dayanır.

 

Destekli bir müzakere süreci olan ve usul hukuku anlamında arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

TK.jpg

Arabuluculuk faaliyeti yalnızca, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucular tarafından yürütülebilmektedir.

Arabulucuğun Avantajları
IMG_6440_edited_edited.png
IMG_8607.heic

Arabuluculuk; kanun yoluyla tanınmış 

bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.   

TK.jpg

Arabuluculuk'ta kaybeden olmaz; kazan-kazan ilişkisi mevcuttur.

Buna rağmen mahkeme yargısı gibi kesin sonuç alınabilen arabuluculuk faaliyeti, çok sayıda avantaja sahiptir.

TK.jpg

Süreç, tamamen tarafların kontrolünde olduğundan istenilmeyen bir sonuca maruz kalma ihtimali bulunmamaktadır. 

Arabuluculuk yöntemi, toplumsal uzlaşma kültürüne de katkı sağlamaktadır. 

Arabuluculuk yöntemi, usul hukuku ve hukuki sonuçları açısından bir çok avantaja sahiptir.

Arabuluculuk bir yargılama süreci değil, destekli bir müzakere olduğundan; kontrolün taraflarda olması, gizli olması, ekonomik olması, kısa sürmesi, çözüm konusunda esnek ve sonuç anlamında öngörülebilir olmasını da beraberinde getirmektedir.

   

Ekonomik ve ucuzdur çünkü; dava açılması gibi vekaletname, harç, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler ile vekille temsil edinilmeyecekse avukatlık ücreti, dava kaybedilmesi halinde karşı vekalet ücreti gibi maddi yükümlülükler altına girilmez. 

Hızlıdır çünkü seneler süren dava süreci yerine çok daha kısa sürede bir sonuç ve kazanç elde edilebilinir.​ Dava süreci ve duruşma aşamalarındaki zaman ve emek kaybından korunulur; bilinemeyen süreç ve sonucu itibariyle etki edilemeyen 

bağlayıcı hüküm kaygısından kurtulunulur. 

 

Kesindir çünkü anlaşılan konularda dava açılamaz. Bununla birlikte, anlaşma konusu, icra edilebilirlik şerhi ile mahkeme ilamı gibi kesin ve bağlayıcı bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle sadece günümüze etki etmekle kalmaz, ileride maruz kalınabilinecek 

iddia ve taleplere karşı savunma ve güven sağlar.

Mahremiyeti ve itibar kaybetmemeyi sağlar çünkü; arabuluculuk faaliyeti çerçevesindeki davet, davete cevap, bilgi, belge, kayıt, görüşme ve kararlar gizlidir, aksi kararlaştırılmadıkça paylaşılamaz; görüşmeler için hazırlanan belgeler mahkemeye sunulamaz, arabulucunun tanıklığına başvurulamaz. Mahkeme yargısında aleniyet, arabuluculuk faaliyetinde ise gizlilik esastır.

Öngörülebilinirdir çünkü ne karar çıkacağı, nasıl sonuçlanacağı, ne kadar süreceği belirli olmayan bir bilinmezlik yerine tarafların kontrolünde bir süreç ve karar alma mekanizması işletilebilinir.

Bu; kurumsal yapılar için hedefe uygun pozisyon alabilme

gerçek kişiler için ise kaygı ve stresten kurtulma anlamına gelir.

Uzlaşma kültürüne uygundur çünkü; yargılayıcı pozisyonundaki üçüncü bir kişinin bağlayıcı hüküm kurmasına gerek olmaksızın tarafların anlaşması esasına dayanır. Mahkeme yargısında hakim, tahkimde hakem yargılayan, hüküm kuran pozisyonundadır ve etki edilemeyen bu kararlar bağlayıcıdır. Taraf kontrolü ve istenmeyen sonuca maruz kalmamak avantajı ise arabuluculuk faaliyetine özgüdür.

 

İleriye dönüktür çünkü, geçmiş sorunlar yerine ileriye bakar, çözüme odaklanırmahkeme süreci gibi ilişki zedeleyici bir süreç yerine uzlaşmaya, korunmaya değer ilişkileri gözetmeye yönelik, olası mutlak kayıp yerine taraflar için potansiyel optimum kazanç sağlamayı hedefleyen, yıkıcı değil onarıcı, negatif değil pozitif bir süreç söz konusu olur. 

 

Esnektir; çünkü tarafların üzerinde ısrarcı oldukları talepler yerine ihtiyaçlara odaklanarak; belki farkında dahi olunmayan pozisyon ve menfaatleri ortaya çıkarıp, düşünülmeyen çözümleri gündeme getirebilir ve mahkeme yargısı kararlarına göre sınırsız sayıda ve esneklikte çözüm alternatifleri sağlayabilir.

Kaybedeni yoktur çünkü yargılama faaliyeti olmadığından üçüncü bir kişinin bağlayıcı kararı da söz konusu olmaz; anlaşma ya da anlaşmama, anlaşma olursa ise bunun şartları sadece tarafların kontrolünde olduğundan istenmeyen bir kararın alınması ve taraflara dayatılması mümkün olmaz.

Hak kaybına neden olmaz çünkü süreç tamamen tarafların kontrolünde olduğundan istenildiği zaman sonlandırabilinir ve henüz anlaşmaya varılmamış ve usulüne uygun bir son tutanak ile arabulucu ile beraber imzalanıp arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurmamış tüm konularda, mahkeme yargısına başvurulmak üzere dava açılabilinir. Arabulucuğa başvurmak

ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

 

Bununla beraber dava şartında arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

Bu nedenle bir hak kaybına uğrama ihtimali olmadığı gibi usul hukuku anlamında kısıtlı sürede ihtiyaç duyulabilinecek hareket kabiliyetini de tanımış olur.

Dava Şartı Arabuluculuk
IMG_6610_edited.jpg

Kural olarak gönüllülük esasına dayanan arabuluculuk süreci ülkemizde; İş, Ticaret ve Tüketici Hukuku gibi bazı alanlar için mecburi tutulmaktadır.

Bu alanlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.  

Dava şartı olan bu alanlarda arabulucuya başvurmadan dava açılması, davanın usulden red edileceği anlamına gelir. Bununla beraber başvurulan bir arabuluculuğa karşı taraf olarak katılmamanın da ciddi ekonomik sonuçları mevcuttur.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

TK.heic
TK
Ofisimiz
Merkezimiz
Bize Ulaşın
TK.heic

Yaşadığınız uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa elverişli olup olmadığını,

dava şartı kapsamında kalıp kalmadığını,

arabuluculuğun hukuki sonuçlarının neler olduğunu uzman bir arabulucuya danışmak

ve arabuluculuk sürecini başlatmak için

bize ulaşabilirsiniz.

bize ulaşın

Bize ulastiginiz icin tesekkur ederiz.

Ekibimiz en kisa surede size geri donus saglayacaktir.

TK
İletişim
bottom of page