top of page
About
Hakkımızda
.jpg

Kural olarak gönüllülük esasına dayanan arabuluculuk süreci ülkemizde; İş, Ticaret ve Tüketici Hukuku gibi bazı alanlar için mecburi tutulmaktadır. Bu alanlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.  

Dava şartı olan bu alanlarda arabulucuya başvurmadan dava açılması, davanın usulden red edileceği anlamına gelir. Bununla beraber başvurulan bir arabuluculuğa karşı taraf olarak katılmamanın da ciddi ekonomik sonuçları mevcuttur.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Hangi alanlarda Dava Şartı Arabuluculuk

(Zorunlu Arabuluculuk) vardır?

Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku kapsamında çeşitli konularda zorunlu arabuluculuk vardır.

İş Davaları: 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu: Bu Kanun ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 1/1/2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiştir.  

 

Ticari Davalar: 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.  

 

Tüketici Davaları: 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilmiştir.  

Gayrimenkul Davaları: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun ile kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir.  

 

 

​​

Dava şartı arabuluculuk başvurusu nasıl yapılır?

Dava şartı arabuluculuk kapsamına giren uyuşmazlıklara ilişkin dava açmak için, arabulucu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları'na bildirilen listeden Adliye Arabuluculuk Bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir arabulucu görevlendirilemez. Yani dava şartı olan arabuluculuk sürecinin başlatmak için ya Arabuluculuk Bürosu'na başvurması ya da tarafların listede yer alan bir Arabulucu üzerinde anlaşması gerekmektedir. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde Arabuluculuk Bürosu Sıfatıyla Görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından işlemler gerçekleştirilir. 

Arabuluculuk faaliyeti yalnızca, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucular tarafından yürütülebilmektedir.

Arabuluculuk
TK
Arabulucuğun Avantajları

Arabuluculuk; kanun yoluyla tanınmış 

bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.   

TK.jpg

Arabuluculuk'ta kaybeden olmaz; kazan-kazan ilişkisi mevcuttur.

TK.jpg

Süreç, tamamen tarafların kontrolünde olduğundan istenilmeyen bir sonuca maruz kalma ihtimali bulunmamaktadır. 

Arabuluculuk yöntemi, toplumsal uzlaşma kültürüne de katkı sağlamaktadır. 

Dava Şartı Arabuluculuk
IMG_6610_edited.jpg

Kural olarak gönüllülük esasına dayanan arabuluculuk süreci ülkemizde; İş, Ticaret ve Tüketici Hukuku gibi bazı alanlar için mecburi tutulmaktadır.

Bu alanlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.  

Dava şartı olan bu alanlarda arabulucuya başvurmadan dava açılması, davanın usulden red edileceği anlamına gelir. Bununla beraber başvurulan bir arabuluculuğa karşı taraf olarak katılmamanın da ciddi ekonomik sonuçları mevcuttur.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

TK.heic
TK
Ofisimiz
Merkezimiz
Bize Ulaşın
TK.heic

Yaşadığınız uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa elverişli olup olmadığını,

dava şartı kapsamında kalıp kalmadığını,

arabuluculuğun hukuki sonuçlarının neler olduğunu uzman bir arabulucuya danışmak

ve arabuluculuk sürecini başlatmak için

bize ulaşabilirsiniz.

bize ulaşın

Bize ulastiginiz icin tesekkur ederiz.

Ekibimiz en kisa surede size geri donus saglayacaktir.

TK
İletişim
bottom of page